تحلیل هفتگی اونس جهانی

تحلیل هفتگی طلا، آیا فرصت خرید طلا در نرخ های پایین تر فراهم شده است؟
شکاف زمانی اتفاق می افتد که هیچ فعالیت معاملاتی صورت نگرفته است. این مساله زمانی است که قیمت یک دارایی به صورت تند و تیز، بدون وقفه در بین قیمتها، بالا یا پایین میرود؛ و حاکی از این است که بازار در قیمتی متفاوت نسبت به قیمت پایانی قبلی ، باز شده است.
معامله محدوده نوسان یک استراتژی برای سود بردن از بازارهای ایستایی می باشد-یک قیمت بازار که مابین خطوط حمایت و مقاومت باقی می ماند.
استراتژی معاملاتی طرحی است که تحلیلگر از آن، برای تشخیص شرایط بازار و سطوح قیمتی استفاده می کند.در حالی تحلیل بنیادی برای پیش بینی حرکات قیمتی استفاده می شود. اغلب استراتژی ها بر اندیکاتورهای تکنیکالی خاصی تمرکز دارند.