معامله گر منضبط

معامله گر منضبط

خوانش: سونیا بیک زاده

مارک داگلاس از جمله پیشگامان مباحث روانشناسی بازار است و کتاب «معامله گر منضبط» نزد اغلب فعالان بازار کتابی شناخته شده و کاربردی است و اغلب نویسندگان این حوزه، از آن بعنوان یکی از مراجع اصلی خود استفاده کرده اند.
مارک داگلاس در این کتاب با دقتی بی نظیر به تحلیل مکانیزم احساس و ادراک انسان پرداخته و با بیانی ساده تفاوتهای اساسی محیط اجتماعی با بازارهای مالی را بررسی کرده و راهکارهایی اساسی برای تطابق ذهن با این ساختار متفاوت ارائه کرده است.
از این رو بر آن شدم که با بازخوانی این کتاب، برای آندسته از دوستانی که در بازار فعالیت دارند و بخاطر مشکلات متعدد در کنترل روان قادر به کسب سود نشده اند، یادآوری کنم که بسیاری از مشکلات ما در بحث معامله گری به روان ما باز میگردد و یکی از مراحل اساسی آموزش بازارهای مالی کنترل روان است که در این کتاب بسیار خوب و به زبان ساده به آن پرداخته شده است.
اکیدا توصیه میکنم، این کتاب را نه یکبار بلکه چندین بار بخوانید یا گوش کنید تا ملکه ذهن شما شود.

بخش اول مقدمه - فصل 1 - قسمت 1

بخش اول مقدمه - فصل 1 - قسمت 2

بخش اول مقدمه - فصل 2 - قسمت 3

بخش اول مقدمه - فصل 2 - قسمت 4

ورود

رمز عبورم را فراموش کردم؟ اینجا کلیک کنید