جادوگران بازار نوین

خوانش: سونیا بیک زاده

پریمو لیوای، میگوید: «از اشتباه دیگران بهتر میتوان آموخت تا موفقیت هایشان.»
این کتاب دو گونه مخاطب دارد: افراد حرفه ای که مشاغل مرتبط با داد و ستد در بازارها دارند یا دانشجویان جدی بازارهای مالی و خواننده های عادی که علاقه زیادی به بازار دارند و کنجکاوند درباره کسانی که در این زمینه موفق شده اند، بیشتر بدانند، بازاری که اکثریت افرادی که وارد آن میشنوند بازنده هستند.
جمله زیبایی ازین کتاب میگوید: «بازارها تصادفی نیستند، زیرا روی رفتار انسان ها بنا شده اند و رفتار انسانها، بخصوص رفتار جمعی، تصادفی نیست. تا کنون چنین نبوده و احتمالا در آینده هم، چنین نخواهد بود.
این کتاب را بازخوانی کردم، چون با بیش از بیست معامله گر و سرمایه گذار بازارهای مالی مصاحبه شده است و دیدگاه و تجربیات هر کدام می‌تواند پاسخگوی سوالات بسیاری در ذهن معامله گران تازه کار بازار باشد.

01 - فصل اول قسمت اول

02- فصل دوم قسمت دوم

03- فصل دوم قسمت سوم

04- فصل دوم قسمت چهارم

05- فصل دوم قسمت پنجم

06- فصل دوم قسمت ششم

07- فصل سوم قسمت هفتم

08- فصل سوم قسمت هشتم

09- فصل سوم قسمت نهم

10- فصل سوم قسمت دهم

11- فصل سوم قسمت یازدهم

12- فصل سوم قسمت دوازدهم

13- فصل سوم قسمت سیزدهم

14- فصل سوم قسمت چهاردهم

15- فصل سوم قسمت پانزدهم

16- فصل سوم قسمت شانزدهم

17- فصل سوم قسمت هفدهم

18- فصل سوم قسمت هجدهم

19- فصل سوم قسمت نوزدهم

20- فصل سوم قسمت بیستم

ورود

رمز عبورم را فراموش کردم؟ اینجا کلیک کنید